Skip links
2
dana
28
predavača
250
učesnika

sastanak eksperata

Multidisciplinaran pristup dijagnostici i lečenju leukemija i limfoma u dece, adolescenata i mladih adulta

Pozivamo Vas da učestvujete na našem sastanku eksperata „Multidisciplinaran pristup dijagnostici i lečenju leukemija i limfoma u dece, adolescenata i mladih adulta”, koji će se u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i koorganizatora Udruženje hematologa Srbije i Nacionalne grupe za dečju hematologiju i onkologiju (Serbian society for pediatric hemato-oncology – SERPHO) održati 28-29. marta 2024. godine, u 09h, u svečanoj Sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ulica dr Subotića starijeg broj 8.

Sastanak eksperata „Multidisciplinaran pristup dijagnostici i lečenju leukemija i limfoma u dece, adolescenata i mladih adulta”, namenjen je na prvom mestu hematolozima, kao i lekarima drugih specijalnosti i farmaceutima, u cilju prezentovanja najnovijih saznanja iz oblasti dijagnostike i savremenog terapijskog pristupa pacijentima različite životne dobi. Program je u procesu akreditacije.

Predavanja na sastanku eksperata "Multidisciplinaran pristup dijagnostici i lečenju leukemija i limfoma u dece, adolescenata i mladih odraslih" obećavaju duboku analizu i inovacije u domenu hematoloških oboljenja kod mladih. Renomirani predavači iz pedijatrije, hematologije, onkologije i drugih medicinskih disciplina će istražiti najnovije dijagnostičke tehnologije, terapijske pristupe i personalizovane strategije lečenja.

četvrtak

09:00-15:30

sastanak eksperata

Multidisciplinaran pristup dijagnostici i lečenju leukemija i limfoma u dece, adolescenata i mladih adulta

09:00 - 09:15

Otvaranje sastanka

doc. dr Mirjana Mitrović

doc. dr Jelena Lazić

09:15 - 09:30

Posebnosti AYA populacije u lečenju ALL

prof. dr Andishe Attarbaschi

09:30 - 09:45

Izazovi u dijagnostici ALL

prof. dr Andrija Bogdanović

09:45 - 10:00

Naša iskustva u lečenju pedijatrijske ALL

prof. dr Miloš Kuzmanović

10:00 - 10:15

Naša iskustva u lečenju adultne ALL

doc. dr Mirjana Mitrović

10:15 - 10:30

Diskusija

10:30 - 10:45

Kafe pauza

10:45 - 11:00

Uloga PEG-ASP u lečenju limfoproliferativnih bolesti u dece, adolescenata i mladih adulta

prof. dr Andishe Attarbaschi

11:00 - 11:15

Iskustva u primeni PEG-ASP u pedijatrijskih bolesnika sa ALL

doc. dr Predrag Rodić

11:15 - 11:30

Iskustva u primeni PEG-ASP u adultnih bolesnika sa ALL

prof. dr Ivana Urošević

11:30 - 11:45

Naša iskustva u praćenju nivoa leka (asparaginaze) kod dece sa ALL

Marija Ćazić

11:45 - 12:00

Novine u lečenju pedijatrijskih pacijenata sa ALL

prof. dr Dejan Škorić

12:00 - 12:15

Primena inovativnih lekova u adultnih pacijenata sa ALL

prof. dr Nada Suvajdžić

12:15 - 12:30

Diskusija

12:30 - 13:30

Ručak

13:30 - 13:45

Uloga DWIBS u dijagnostici i praćenju odgovora na terapiju kod dece sa NHL

dr Ivana Dašić

13:45 - 14:00

Sindrom gornje šuplje vene i gornjeg medijastinuma

doc. dr Jelena Lazić

14:00 - 14:15

Patohistološki izazovi u dijagnostici NHL

prof. dr Tatjana Terzić

14:15 - 14:30

Dijagnostika NHL iz tumorskog eksudata

dr sci. med. Srđa Janković

14:30 - 14:45

Retke forme NHL kod dece i adolescenata

prof. dr Andishe Attarbaschi

14:45 - 15:00

Uvođenje CART u Srbiju

doc. dr Darko Antić

15:00 - 15:15

Diskusija

15:15 - 15:30

Zatvaranje prvog dana

doc. dr Mirjana Mitrović

doc. dr Jelena Lazić

petak

09:00-15:30

sastanak eksperata

Multidisciplinaran pristup dijagnostici i lečenju leukemija i limfoma u dece, adolescenata i mladih adulta

09:00 - 09:15

Uloga PET-CT u dijagnostici i praćenju odgovora na terapiju kod pacijenata sa HL

doc. dr Strahinja Odalović

09:15 - 09:30

Naša iskustva u lečenju pedijatrijskih HL

asist. dr Goran Milošević

09:30 - 09:45

Uloga radioterapije u dece i adolescenata sa HL

dr Predrag Filipović

09:45 - 10:00

Primena inovativnih lekova u pacijenata sa HL

asist. dr Ankica Jovanović

10:00 - 10:15

Infekcije tokom intenzivnog lečenja limfoproliferativnih bolesti

prof. dr Ana Vidović

10:15 - 10:30

Razvoj sekundarne HLH tokom lečenja limfoproliferativnih bolesti

prof. dr Nada Krstovski

10:30 - 10:45

Diskusija

10:45 - 11:15

Kafe pauza

11:15 - 11:30

Uloga genetike u dijagnostici i lečenju limfoproliferativnih bolesti kod dece i odraslih

NS Sonja Pavlović

11:30 - 11:45

Uloga genetike u praćenju odgovora na terapiju

NS Branka Petručev-Zukić

11:45 - 12:00

Uloga transplantacije u lečenju limfoproliferativnih bolesti kod dece i adolescenata

prof. dr Dragana Vujić

12:00 - 12:15

Uloga transplantacije u lečenju adultnih pacijenata sa ALL, NHL i HL

prof. dr Milena Todorović-Balint

12:15 - 12:30

Primena CART kod pedijatrijskih bolesnika

dr sci. med. Vladan Rajić

12:30 - 12:45

Diskusija

12:45 - 13:45

Ručak

13:45 - 14:00

Kancer registar

dr sci. med. Lejla Paripović

14:00 - 14:15

Praćenje kasnih toksičnosti kod dece sa malignim bolestima

VNS Vesna Ilić

14:15 - 14:30

Psiho-socijalne potrebe AYA populacije

Vukašin Cobeljić

14:30 - 14:45

Tranzicija pedijatrijskih pacijenata ka adultnim centrima

doc. dr Jelena Lazić

14:45 - 15:00

Diskusija

15:00 - 15:15

Zatvaranje sastanka

doc. dr Mirjana Mitrović

doc. dr Jelena Lazić

Na prestižnom sastanku eksperata pod nazivom "Multidisciplinaran pristup dijagnostici i lečenju leukemija i limfoma u dece, adolescenata i mladih odraslih", predstavljamo impresivan tim vrhunskih predavača. Ovi stručnjaci, sa dubokim znanjem iz pedijatrije, hematologije, onkologije, radiologije i drugih relevantnih oblasti, donose sa sobom inovativne perspektive i najnovija istraživanja. Njihova predavanja će obuhvatiti ključne aspekte dijagnostike i lečenja ovih teških oboljenja, posebno usmeravajući pažnju na personalizovane terapije i interdisciplinarni pristup.

SVEČANA SALA DEKANATA
Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
adresa:
dr Subotića starijeg 8
11000 Beograd

— prijava za učešće

Prijavite se za učešće na sastanku eksperata. Popunite obrazac desno. Na Vašu email adresu dobicete poruku, sa Vašim unetim podacima, kojom se potvrđuje Vaša prijava. Požurite! Broj mesta je ograničen!

DODAJTE u kalendar

Rok za registraciju je istekao.

Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše veb iskustvo.
početna
info
agenda
registracija